4 grs
seca....AE ANTONINIÀ PLATEJAT (Siscia)

AURELIÀ.1>>6e< RIC 244 XXIP

Anv. IMP C AURELIANUS AVG Bust amb corona radiada i cuirassat d'Aurelià mirant dreta

Rev. CONCORDIA MILITVM  L'emperador i una figura femenina al·legoria de la Concordia donant-se la ma. A l'exerg XXI al camp P.

La tecnica del platejat va ser establerta per Aurelià per donar empenta al devaluat antoninià. El numero XXI sembla ser que es una referencia a l'aleació amb que encunyaben aquestes monedes: vint parts de coure per una de plata. Es una marca de valor anterior a Dioclecià.

 

 


 
3.5 grs
seca....AE ANTONINIÀ (Mediolanum, (Milà))

AURELIÀ.2>>6e< RIC 129 c, COHEN 105

Anv. IMP C AURELIANUS AVG Bust amb corona radiada i cuirassat d'Aurelià mirant dreta

Rev. IOVI CONSER   L'emperador rebent un globus de l'orbe de mans de Jupiter que sosté un ceptre.

 

 

 


 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS D'AURELIÀ

Amb el nom "Imp. C.M. Aurelius Claudius P.f.Aug." va encunyar aquest gran militar il·liri, que va detenir la pressió dels alammans i gots i va contenir als emperadors gals després de l'assassinat de Pòstum l'any 268 d.C. Sembla que Claudi II va elevar el pes de l'auri i va encunyar medallons, auris, antoninians, quinaris, dupondis i asos a Roma (12 "officinae" amb marques numerals en l'exerg), Mediolanum (3 oficines amb P. S.T com marques), Antioquia (8 tallers amb lletres gregues fins a l'H) i Cyzico en unes controvertides emissions de fins del regnat.

 

LLEGENDES DE L'ANVERS

DIVO CLAVDIO
DIVO CLAVDIO GOTHICO
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP
DIVO CLAVDIO OPT IMP
IMP C CLAVDIVS AVG
IMP C CLAVDIVS P F AVG
IMP CLAVDIVS AVG
IMP CLAVDIVS P F AVG
IMP C M AVR CLAVDIVS AVG