caligula

 

 

 
9.6 grs
seca....AE 28 As Cayo Caligula (Roma)

CALI.1 > A.I. 8 >21.25e< COHEN 27 / RIC 38 / BMC 46

Anv. Caius CAESAR AVGustus GERMANICVS PONtifex Maximus TRibunicia Potestate

Rev. VESTA Vesta aseguda a esquerra amb patera i ceptre Senatus Consulto a ambdós costats.

 


 
10.1 grs
seca....AE 27 As Marc Agripa (Roma)

CALI.2 > A.I. 9 >30e< RIC 58

Anv. Marcus AGRIPPA Lucii Filius COnSul III

Rev. Senatus Consulto entre aquestes lletres la figura de Neptú portant trident en mà esquerra i petit dofí en la dreta .

Aquesta moneda va ser emesa per Caligula en commemoració de la mort del general imperial. El revers, possiblement, és una al·lusió a la victòria romana en la batalla de Actium, on Agripa va dirigir a la flota romana. La corona rostral que porta el bust li va ser concedida per August com a premi a la victòria en aquesta batalla .

 


 
6 gr.
seca....AE 22 Semis (Segobriga, Cabeza de Griego, Conca)

CALI.3 > A.I. 55 >12.5e< RPC 477

Anv. C.CAESAR AVG GERMANICVS IMP Bust llorejat de Caligula a esq.

Rev. SEGO - BRIGA En dues líneas en llorejada.

 

 


 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE CALIGULA

 

El curt regnat del tercer fill de Germànic i de Agripina la més gran va començar el 18 de març de l'any 37. El 29 va pronunciar l'oració fúnebre de Livia, aconseguint el 31 el càrrec de pontifex i el 33 el de questor; va ser II viro honorífic de Caesaraugusta i quinquennal de Carthago Nova amb el mateix caràcter. Va rebre la tribunícia potestat a partir de l'any 37 datant-se la I - II el 38, la II - III el 39, la III - IV el 40 i la IV el 41; va ser consol per primera vegada el 39, II el 39, III el 40 i IV el 41; va rebre la nominació de pater patriae el 38 i va ser saludat Imperator set vegades. Figurava en el testament de Tiberi com cohereu i corregent amb Tiberi Gemello, fill de Drus, però va iniciar el seu regnat ell sol l'any 37. Va contraure matrimoni successivament amb Julia Claudia, Livia Orestilla, Lollia Paulina i Cesonia .

DENARIO RIC 0002

Les seves monedes porten el nom de "C(aius) Caesar Aug(ustus) Germanicus" amb afegiment dels seus títols i magistratures i les mencions familiars de "divi Aug(usti) pron(epos)" en bastants ocasions. És curiós que a Roma no apareix l'habitual titol de Imp(erator) com "praenomen" que van portar els emperadors de la seva dinastia, encara que sí s'inclogui en les emissions locals .

Numismáticament és molt significativa la transferència a Roma de la seca de Lugdunum després de les primeres emissions amb el cap nu de Calígula en els anys 37-38, just abans del canvi al cap llorejat. A fi de peculiaritats de les encunyacions cal assenyalar que alguns dels sestercis no porten les lletres S. C. suposan-se que van ser encunyats per ordre de l'emperador, no per a la circulació normal, sinó destinats a liberalitats amb els pretorians, especialment els que porten l'al·locució als soldats. Cayo Cesar va accentuar la cura i el bon art en els tipus, sobretot del bronze .

LLEGENDES DE L'ANVERS

C CAESAR AVG GERMANICVS
C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT
C CAESAR AVG GERM P M TR POT
C CAESAR AVG PON M TR POT III
C CAESAR AVG PON M TR POT III COS III
C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P IIII
C CAESAR DIVI AVG PRON AVG S C