RIC 217
  COHEN 0181

 

 

 
8.8 grs
seca AE 5 TETRADRACMA (ALEXANDRIA, EGIPTE)

GOTIC1> A.I. 99 >22e< MINLE 4291

Anv. .: Bust llorejat i cuirassat de l'emperador mirant cap a la dreta.

Rev. Àguila a dreta subjectant branca en el bec i amb palmell creuat. Lletra B en el camp.

 


 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE CLAUDI II GOTIC

 

Amb el nom "Imp. C.M. Aurelius Claudius P.f.Aug." va encunyar aquest gran militar il·liri, que va detenir la pressió dels alammans i gots i va contenir als emperadors gals després de l'assassinat de Pòstum l'any 268 d.C. Sembla que Claudi II va elevar el pes de l'auri i va encunyar medallons, auris, antoninians, quinaris, dupondis i asos a Roma (12 "officinae" amb marques numerals en l'exerg), Mediolanum (3 oficines amb P. S.T com marques), Antioquia (8 tallers amb lletres gregues fins a l'H) i Cyzico en unes controvertides emissions de fins del regnat.

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

DIVO CLAVDIO
DIVO CLAVDIO GOTHICO
DIVO CLAVDIO OPTIMO IMP
DIVO CLAVDIO OPT IMP
IMP C CLAVDIVS AVG
IMP C CLAVDIVS P F AVG
IMP CLAVDIVS AVG
IMP CLAVDIVS P F AVG
IMP C M AVR CLAVDIVS AVG