ANTONINIANO RIC 0026b AUREO

 

 

AXIS 0
3.6 grs
seca....AR ANTONINIÀ (ANTIOQUIA, SIRIA) ANY 247

FelipI, 1.A.I. 51 >18e< RIC 76/ RSC 135

Anv.IMP M IVL PHILIPPVS AVG Bust coronat de l'emperador a dre. amb vestit i cuirassa.

Rev. PM TRP IIII COS II PP Felicitas mirant cap a l'esq. portant ceptre i cornucopia.

 


AXIS 180
4.3 grs
seca....AR ANTONINIÀ (ROMA) ANY 247-249

FelipII, 2.A.I. 52 >19.16e< RIC 226/ RSC 6 / S2663

Felip II fill de Felip I associat al tron com AUGUST.

Anv.IMP M IVL PHILIPPVS AVG Bust coronat de l'august a dre. amb vestit.

Rev. AETERNIT. IMPER. El Sol caminant cap a l'esq. saludant i portant en la ma esq. fuet.

 


AXIS 6
4.4 grs
seca....AR ANTONINIÀ ROMA

FelipI, 3.A.I. 129 >35e< RIC 44b / COHEN 169 / Sear 2567

Anv.IMP M IVL PHILIPPVS AVG Bust coronat de l'emperador a dre. amb vestit.

Rev. ROMAE AETERNAE Roma asseguda al tron a l'esq. amb petita Victoria i ceptre, escut baix el tron.

 


 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE FELIP I

 

M. Juli Felip, anomenat l'àrab, va encunyar amb el seu fill Felip II i la seva dona Otacilia Severa en la seca de Roma, llevat d'alguns excepcionals antoninians semblants als de Gordià III que van deure encunyar-se en Antioquia. Durant el seu regnat van governar com emperadors Jotapià en Cappadocia, Pacatià en Mesia Superior, Urani a Síria i Mar. Silbannac i Sponsià, coneguts només per raríssimes monedes.

Va accedir al tron entre febrer i març de l'any 244 i va sucumbir davant Trajà Deci a finals de setembre del 249. En les seves monedes existeixen les marques de seca I - IV i les lletres gregues A a S, referents a les diverses "officinae"; la cronologia s'assegura per les dates dels consolats, el primer el 245 l'II el 247 i l'III el 248, mentre que Felip II, va ostentar el primer en 247 i el II en 248; les tribunícies potestats potser van seguir la pauta que se suposa va imposar Gordià III, realitzant la primera renovació el 1r de gener del 245 (TR.POT. II) i després anualment en l'esmentada data. També es classifiquen cronològicament les inscripcions, la llarga "Imp. M. Iul. Philippus Aug.", de 244 a 247 i la més curta "Imp. Philippus Aug.", de 247 a 249.

Els tipus corresponen a vuit emissions de Roma, començant sis "officinae" l'any 244 amb monedes semblants a les de Gordià III (estendards, corones, etc. i Fides Militum, Laetit. Fundata, Pax Aeterna, Salus August. Securitas Orbis, Victòria Aug., Virtus Aug.) i retrats poc definits; la menció Augg. es refereix als dos Felips. La segona emissió del 245, en quatre "officinae", més una per a cada emissió d'Otacilia i Felip II, repeteix Adventus Augg., Felicitas Temp. Liberalitas Augg. II i altres llegendes, mentre Otacilia situa la Pudicitia i a Felip II se l'anomena "Principi Iuvent".

La tercera sèrie del 245 - 247, amb menció dels càrrecs, situa els tipus Aequitas, Annona i Romae Eternae, repetint els de la seva família. Del 247 és la quarta emissió, determinada pels càrrecs i del 248 la cinquena, amb una important referència als "Saeculares Augg." celebració del mil·lenari de Roma i els vots pel nou segle que van poder commemorar-se en la sisena emissió ja que l'any 248 - 249, repeteixen les inscripcions que marquen la Fides Exercitus, Pietas en Otacilia i Aeternitas Imper. en Felip II.

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

IMP CAES M IVL PHILLIPVS AVG
IMP C M IVL PHILLIPVS P F AVG P M
IMP IVL PHILIPPVS PIVS FEL AVG P M
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
IMP PHILIPPVS AVG
M IVL PHILIPPVS AVG
M IVL PHILIPPVS N C