2.5 grs
seca..AE ANTONINIÀ (TREVERIS) ANY 268.

POSTUM 1.A.I.>37.74e< RIC 316c

Anv. IMP C POSTVMVS P F AVG Bust radiat de l'emperador mirant cap a la dreta.

Rev. ORIENS AVG Personificació del Sol caminant cap a l'esquerra sostenint un fuet i aixecant la mà dreta.

exerg.P

La lletra "P" de l'exerg vol dir Prima Officinae que correspont a la seca de la ciutat de Treveris, l'actual ciutat alemanya de Trier


 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE POSTUM

 

Pòstum que va manifestar lluitar per la "romanitas" enfront de la debilitat de Gal·liè, es va presentar com Hèrcules i va prendre a Mercuri com "intermuntis deorum", establint una hàbil propaganda mitjançant excel·lents retrats de front en l'or, de bon art com va ocórrer amb els antoninians i els bronzes que van millorar la tècnica i art habituals en aquests metalls.

 

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

IMP C M CASS LAT POSTVMVS P F AVG
IMP C POSTVMVS PIVS F
IMP C POSTVMVS AVG
IMP C POSTVMVS P F AVG
IMP C POSTVMVS P F AVG COS III
IMP POSTVMVS AVG
IMP POSTVMVS P F AVG
IMP POSTVMVS PIVS F AVG
POSTVMVS AVG
POSTVMVS PIVS AVG
POSTVMVS PIVS FELIX AVG
VIRTVS POSTVMI AVG