3.2 grs
seca..AE ANTONINIÀ PLATEJAT (ROMA) ANY 281 sisena emissió, oficina 3.

PROBE 1.A.I.>e< RIC 203

Anv. IMP PROBVS AVG Bust radiat i cuirassat de l'emperador cap a l'esquerra sostenint ceptre amb figura de àguila a l'extrem superior.

Rev. SOLI INVICTO Personificació del Sol en cuadriga.

exerg P ¬

(La "P" de l'exerg té un punt amb forma de mitja lluna.)


3 grs
seca..AE ANTONINIÀ PLATEJAT (TICINUM)

PROBE 2.A.I.>e< RIC 323

Anv. IMP C M AVR PROBVS AVG Bust radiat i amb cuirassa de l'emperador mirant cap a la dreta.

Rev. CONCORD AVG Personificació de la Concordia amb dos estandarts davant de la representació del Sol, el qual sosté un globus a la seva mà esquerra.

exerg SXXT


3.7 grs
seca..AE ANTONINIANO (SISCIA) oficina 4

PROBE 3.A.I.>e< RIC 666

Anv.  IMP PROBVS PF AVGBust radiat i amb cuirassa de l'emperador mirant cap a la dreta.

Rev. CONCORDIA MILIT L' emperador i la personificació de la Concordia militar donant-se les mans.

exerg XXIQ


 

CARACTERISTIQUES DE LES EMISSIONS DE PROBE

 

Marc Aureli Probe va pujar al tron després de l'assassinat en Cilicia de Florià, el juny del 276. Nascut a Sirmium i bon militar va seguir l'exemple de Aurelià i va mantenir les fronteres de la Gàl·lia, el Danubi i Thracia, lluitant contra les revoltes, a Àsia Menor i Egipte, de nombrosos usurpadors, com Saturní (Egipte), Prócul (Gàl·lia merididional) i Bononus (Gàl·lia occidental). Va ser assassinat pels seus soldats l'any 282, es diu que per obligar-los a realitzar treballs agrícoles de colonització. Les seves abundants i importants emissions presenten una major varietat i riquesa en els reversos que els monòtons de Tàcit i Florià i retrats amb armadura. Va ser nomenat cinc vegades cònsol en els anys 277, 278, 279, 281 i 282 i va rebre successivament les set tribunícies potestats anuals. Els seus valors van ser auris en totes les seques, en nombre considerable, molts antoninians, escassos denaris, alguns quinaris, pocs dupondis i bastants asos i petits bronzes, a banda de molts i excel·lents medallons. La revaloració dels reversos no suposa la inclusió de nous tipus, que repeteixen els de caràcter militar i de propaganda política ("Ubiqui Pax, Invictus, Pax" etc.) Les seques van ser Lugdunum, Roma, Ticinum, Siscia, Serdica, Cyzico i Antioquia; són habituals les marques de seca, segons era usual.

 

 

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

IMP C M AVR PROBVS AVG
IMP C M AVR PROBVS P AVG
IMP C M AVR PROBVS P F AVG
IMP C PROBVS AVG
IMP C PROBVS P F AVG
IMP C PROBVS AVG CONS IIII
IMP C PROBVS INV AVG
IMP C PROBVS INVICTVS AVG
IMP DEO ET DOMINO PROBV AVG 
IMP PROBVS AVG
IMP PROBVS P F AVG
PROBVS P AVG
PROBVS P F AVG
VIRTVS PROBI AVG