Roma 42 a.C. - Miseno 37
Quan August va morir en l'any 14 de la nostra era, el successor designat va ser Tiberi, el fill menor de Agripa i Livia. El nomenament no va ser fàcil ja que August mai va mostrar cap a ell especial atracció. En l'any 11 a.C. li havia obligat a divorciar-se de Vipsania per casar-se amb Julia, la llicenciosa filla d'August. Va participar en les campanyes de Germania, Dalmàcia i Panonia, brillant com a general pel que va ser nomenat tribú en l'any 6 a.C. La conducta escandalosa de la seva dona i la descarada preferència de l'emperador pels seus néts com hereus van ser els responsables del seu trasllat a Rodes, tornant a la capital imperial en l'any 2 de la nostra era. Després de la mort de Cayo César només quedava Tiberi com a successor, sent adoptat per August i investit amb poders proconsulars. El seu govern està caracteritzat per la contradicció, reflex del seu caràcter .

El Senat li va atorgar les mateixes prerrogatives que al seu antecessor, assegurant-se la seva fidelitat enfront de la popularitat aconseguida per Germànic. Aviat es va desencadenar una revolta en Panonia i en el Rin degut al descontentament dels soldats pel retard en el cobrament de les seves pagues. La revolta es va sufocar fent concessions a les tropes. La mort de Germànic a Síria va motivar que les acusacions sobre un presumpte enverinament s'acostessin a l'emperador, produint-se una forta convulsió en la família imperial que es va resoldre amb l'exili de Agripina i l'adopció de Calígula. Els complots que es produïen de manera gairebé regular van motivar que Tiberi enfortís les bases militars de l'Imperi, establint als pretorians a Roma .

El cap del pretori, Sejano, es convertia en el personatge més important després de l'emperador i ell va rebre el govern quan Tiberi es va traslladar a Capri l'any 26, abandonant el poder per lliurar-se als plaers. Cinc anys després tornava a la vida pública acabant amb el govern del cap del pretori. Sejano va ser condemnat a mort i executat. Respecte a la seva política interna, podem dir que el govern de Tiberi va continuar la línia marcada pel seu antecessor, especialment en els aspectes econòmics i administratius. Les províncies van gaudir de bona salut però de mica en mica es va imposar un règim de terror, en part motivat pels complots que van anar sorgint. Cap a l'any 33 Tiberi va tornar al seu retir de Capri, on la llegenda negra es va començar a forjar, mostrant-nos a un Tiberi participant en tota mena de perversions sexuals, esquitxades de contínues crueltats.