RIC 0159 AURI
RSC-062 DENARI

 

 
2.9 grs
seca ... AR denari ROMA 79-81

TITUS.1 > A.I.15>36e< .. RIC 25a?

Anv. IMP TITUS CAES VESPASIAN AUG PM Bust llorejat de Titus cap a la esquerra.

Rev. TRP II IMP... cadira curul amb corona damunt .

Aquesta moneda no la trobo en cap cataleg. Si en canvi amb el bust mirant a la dreta. Seguirem intentant-ho. Demano disculpes per la informació incomplerta.


 
9 grs
seca ... AE as LUGDUNUM 79-81

TITUS.2> A.I.16>10e< .. RIC 786

Anv. T CAES IMP AUG F TR P COS VI CENSOR Bust llorejat de Titus a dreta.

Rev. S. C. A ambdós costats de SPES a esquerres.


 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE TITUS

 

El 23 de juny de l'any 79 va morir Vespasià i li va succeir el seu fill Titus que ja estava associat al govern i ostentava la VIII-IX tribunícia potestat i la XIV salutació imperatoria i el VII consolat. Les seves curtes sèries monetàries es classifiquen fàcilment per les magistratures imperials que figuren en les monedes i pels esdeveniments que commemoren. Roma és l'única seca, exceptuant alguns bronzes emesos en Lugdunum. El nom oficial és “Imp. Titus (algunes vegades abreujat T) Caesar Vespasianus Aug.”. Les primeres emissions continuen els tipus de Vespasià, però l'any 80 apareixen monedes a nom del seu germà Domicià, de Vespasià divinitzat i de Domitilla, la seva mare .

RIC 022a DENARI
 
 

Els tipus essencials van ser en els denaris i auris al·lusius a les victòries militars en Britania i altres parts (captiu i trofeu), aprovisionament de gra (Ceres) o referents a la vinculació amb August (“Venus Victrix”); suposen una novetat la quadriga amb espigues com el de L.Aquilio Floro del 17 a.C. i capricorn i globus com en les monedes hispanes d'August; també captiu i trofeu per les victòries d'Agrícola, elefant per la inauguració de l'amfiteatre Flavi i una “supplicatio” per l'erupció del Vesuvi; finalment referències a déus com Júpiter, Ceres, Minerva, Neptú i Apolo amb els seus símbols. En el bronze tipus ordinaris com Annona, Felicitas, Pax, Roma, Spes i celebracions d'un “congiarium” o distribució de queviures al poble, “Pietas August” amb Titus i Domicià donant-se les mans com guardians de la pietat i “Provident.August.”; precioses representacions de l'amfiteatre Flavi amb la “meta sudans” i sestercis a nom de Domitilla sense el títol “Diva”, però amb la menció “memoriae”. El retrat de Titus es mostra amb dues fases diferents, la primera amb trets molt semblants al seu pare i la segona summament dulcificats. Titus “amor i delícies del gènere humà” va morir el 13 de novembre de l'any 81. Va encunyar denaris i dupondis a nom de la seva filla Julia amb Salus, Venus, Vesta, Ceres i Concòrdia i va restituir sestercis d'oricalc i dupondis i asos d'August, Agrippa, Tiberi, Drus, potser Livia, Neró Drus, Germànic, Agrippa, Claudi i Galba, però no de Cayo César ni Neró .

LLEGENDES DE L'ANVERS
ANFITEATRE FLAVI

 

DIVO Titus
IMPERATOR T CAESAR AVGVSTI F
IMP T CAESAR
IMP T CAESAR COS III
IMP T CAESAR VESPASIANVS AVG
IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P
IMP T CAES VESPASIAN AVG P M
IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII
IMP T CAES VESP AVG P M TR P P P COS VIII
IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M
IMP TITVS CAE VESPASIANVS AVG P M
IMP T VESP AVG COS VIII
T CAESAR IMP COS III CENS
T CAESAR IMP COS IIII
T CAESAR IMP VESP
T CAESAR IMP VESPASIAN
T CAESAR IMP VESPASIANVS
T CAESAR IMP VESPASIANVS COS III
T CAESAR IMP VESPASIANVS COS VI
T CAESAR VESPASIANVS
T CAES IMP
T CAES IMP AVG F TR P COS VI CENSOR
T CAES IMP PON TR P COS II CENS
T CAES IMP VESP CEN
T CAES IMP VESP CENS
T CAES IMP VESP PON TR POT
T CAES IMP VESP PON TR P CENS
T CAES VESPASIAN IMP PON TR POT COS III CENS
T CAES VESPASIAN IMP P TR P COS II