DUPONDI RIC 0563
AS RIC 0621

 

 
11.7 grs
seca....AE AS (Roma) 101 d.C.

TRAIAN.1> A.I. 21 >28e< RIC 434,4/ COHEN 640

Anv. IMP CAESAR NERVA TRAIAN AUG GERManicus P M

Rev. TR POT COS IIII P P Victòria caminant cap a la esq. portant escut amb S.P.Q.R. inscrit en dues línies .

uerra

 


 
3.2 grs
seca....AR DENARI FOLRAT(Roma?) 103 - 104 d. C.

TRAIAN.2> A.I. 22 >10e< RIC 190 a/ COHEN 400

Anv. IMP TRAIANO AUG GERM DACicus P M TR P COS V P P

Rev. S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI Pax subjectant branca d'olivera i cornucòpia, als seus peus un daci.

 


 
3.6 grs
seca....AR DENARI(Roma) 112 - 117 d.C.

TRAIAN.3> A.I. 23 >30e< RIC 193/ RSC 558 a

Anv. IMP TRAIANO AUG GERM DACicus P M TR P COS VI P P

Rev. S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI La columna de Trajà en el fòrum de Roma commemorant les seves victòries en el Danubi.


 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE TRAJÀ

 

Marc Ulpi Trajà hispà d'Itàlica, comandant de les legions de Germania, adoptat per Nerva, li va succeir a la seva mort i va inaugurar una costosa política d'expansió militar que es reflecteix en l'abundant sèrie d'encunyacions en tots els metalls, essencialment en la seca de Roma, però també en localitats mes pròximes als camps de batalla, sobretot en Lugdunum, però també en Cesària, Antioquia, Armènia i altres punts d'Orient, amb petites peces d'oricalc, aquelles per facilitar el pagament a les tropes.

A partir de la seva adopció, Trajà va canviar el seu nom de Marc Ulpi i en les seves monedes va aparèixer com “Imp. Caus. Nerva Traiano Aug. Germ.” O bé “Imp. Traiano Aug. Germ. Dac.” Amb afegiment de les seves magistratures i títols que serveixen per datar les seves monedes juntament amb els esdeveniments de la seva política. La menció del consolat apareix a totes les seves monedes, mentre que sol figuren les tribunícies potestats VII (103) i XX (116-117) i la VIII salutació imperial. Els consolats van ser l'II l'any 98, l'III el 100, l'IV el 101-102, l'IV Donis. V, al final de l'últim any citat, el V del 103 al 111 i el VI del 112 al 117. La forma de la llegenda de l'anvers i els títols conferits a Trajà proporcionen també dates segures; així el 104 comença a aparèixer en les monedes el títol de “Optimus Princeps” concedit el 100 o abans; el títol de Trathicus el 116, la salutació imperatoria VI per la victòria de Elegeia el 114 o la VIII-IX per la Mesopotàmia el 115 .

Els retrats de Trajà canvien sensiblement respecte dels dels Flavis; el nivell artístic és molt menor, amb relleu escas i trets poc imaginatius, marcant escassament les diferències fisonòmiques de l'emperador al llarg dels seus vint anys de regnat; el cap afegirà l'espatlla i part del pit i seran representacions de bust seguint la moda de la gran escultura i el relleu. Després de la fase de retrats de trets arrodonits, apareixen ara les cares primes, anguloses i amb nassos aquilins com hem vist des de Nerva. Les dificultats van haver de ser empreses per una nova escola d'artistes instal·lada a Roma en temps de Trajà, que havien de copiar no un model de mida petita, minuciós, sinó un dels de grans dimensions que feien que els retrats tinguessin individualitat però molt poc d'humanitat .

Els tallers van seguir treballant pel que hem anomenat “sistema cíclic”, partint de la reserva monetària marcada per la necessitats de cada temps i al llarg dels segles II i III quan un metall havia de ser encunyat tots els tallers es repartien la seva fabricació i acabada aquesta es dedicaven a un altre metall o una altra moneda segons l'exigències del moment, el que corregia la impossibilitat de l'imperi per estimar anticipadament, o per mitjanes, les necessitats anuals d'emissió.

REVERSO DACIA CAPTA RIC 0096
 
 

Els tipus de revers responen a les línies generals del seu temps, com les personificacions de Fortuna, Abundància, o Pau, però un bon nombre d'ells atenen a les empreses militars de l'emperador, com la de Germania de l'any 98 quan va arribar a Trajà, que estava en Colònia, la notícia de la mort de Nerva; a les operacions en el Rin han d'al·ludir les nombroses representacions de la Victòria. La conquista de Dacia en els anys 101-102 i 105-106 va produir un triomfalisme del qual van ser bona mostra els tipus de la columna Trajana del fòrum, amb “Dacia capta” i figures de captius o bé Victòria o Pax i l'epitet de “Dacicus” i la menció de “Dacia August. Província”, sent possible que un daci que esta sent ferit per Trajà sigui el propi Decébal i apareixent també denaris amb “Danuvius” al·lusius a la travesia d'aquest riu; l'annexió d'Aràbia i el regnat dels Nabateus el 106 per Corneli Palma, governador de Síria, apareix amb el rètol “Arab. Adq. Adquisit.” Amb camell o estruç acompanyant a la figura d'Aràbia; la guerra contra els parts el 115-117 es cita en denaris amb “Parthia capta” i trofeus i captius en l'entrevista de Elegia amb “Rex Parthus” o “Rex Parthis datus” i “Profectio” al·ludeix a la partida d'aquesta expedició. L'annexió d'Armènia es recorda en un sesterci amb “Armennia et Mesopotàmia in potestate P(opuli) R(omani) redactae” i el domini en Orient s'expressa en “Regna adsignata” amb els reis d'Armènia, Mesopotàmia, Parthia i altres prestant submissió a Trajà. Respecte a la política interior apareixen els repartiments de queviures als nens amb “Alimenta Italiae”, “Aqua Traiana” sobre aqüeducte amb un déu fluvial abocant aigua sobre una urna, “Via Traiana” sobre la qual unia Benevento amb Brindisi i nombroses construccions arquitectòniques com el seu fòrum, dissenyat per Apolodor de Damasc, amb menció expressa de la “Basilica Ulpia”, “forum Traianum”, la columna i el temple octóstil segurament dedicat a Jupiter; la reforma del port d'Ostia es recorda en un sesterci amb “Portum Traiani” amb la representació de l'obra realitzada el 103; en un altre sesterci apareix el Circ Màxim i bronzes de mida petita es refereixen a les mimes “Metalli Ulpiani”, “Pannonici” o “Del(matici)” i “Dardanici”, encunyades per al pagament als miners o simplement per a donatius.

VIA TRAIANA RIC 0266
 
 

Les emissions de Trajà van cobrir tots els metalls i valors tradicionals, aúris i quinaris d'or, denaris i quinaris de plata, sestercis i dupondis d'oricalc, semisis de coure i algunes monedes de major mida tingudes per asos, encara que la tendència és a assimilar dupondis i asos; finalment quadrants. Mentre la diferència entre aquelles monedes es va mantenir, el cap en els dupondis es va presentar radiat i la dels asos llorejat.

Trajà va emetre monedes a nom de diversos familiars, com el seu pare “M. Ulpi Trajà "(“Divus pater Traianus”), la seva dona Pompeia Plotina, morta el 122, la seva germana Marciana morta el 114 (“Soror Imp. Traiani” o “Diva Augusta”), Matidia, filla de Marciana, que va rebre el títol d'Augusta amb la seva mare i Plotina el 113. Se suposa que figures femenines sense el nom que apareixen en alguns auris i denaris són Matidia la Jove i Vibia Sabina, filles de Matidia.

Una sèrie llarga de monedes de restitució amb la inscripció “Restituit” van aparèixer en aquest temps, plantejant no pocs problemes sobre el seu significat que inicialment va ser commemoratiu, com habian fet els Flavis i abans que ells el propi August, Tiberi i altres emperadors; però Trajà va incloure en les restitucions algunes monedes de la República, exclusivament denaris i auris, potser buscant donar èmfasi a la glòria de Roma que ell havia intentat portar fins als limitis de l'imperi de Alexandre Magne, utilitzant les seves mes antigues arrels històriques .

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

BON EVENT LIBO
DIVO TRAIANO
DIVO TRAIANO PART H AVG PATRI
DIVVS TRAIANVS PATER AVGVSTVS
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COSVI P P
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG P M TR P COS VI
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM DACICVS P M
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M TR P P P
IMP CAES NERVA TRAIANO GERM
IMP CAES NER TRAIAN AVG
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC PARTHICO P M TR P COS VI P P
IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GERM
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST
IMP CAES TRAIAN AVG GERM
IMP NERVA TRAIAN AVG GERM P M
IMP NERVA CAES TRAIAN AVG GERM P M
IMP NERVA CAES TRAIAN AVG GERM P M TR P P P
IMP NERVA TRAIANVS AVG GER DACICVS
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P
IMP TRAIANO AVG GER DAC PARTHICO
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS III P P
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V DES VI
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TV COS V P P
IMP TRAIANO OPTIMO AVG GER DAC P M TR P
IMP TRAIANO PIO FEL AVG P P
IMP TRAIANVS AVG GER DAC P M TR P COS VI P P
IMP TRAIANVS AVG GERM DACICVS