RIC 0034
 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE VALERIÀ

 

 

En temps de Valerià l'exèrcit i la seva organització dins de l'Imperi arriben a la seva màxima descomposició. Valerià va ser general de Gal contra Emilià, va associar al seu fill Gal·liè al govern, però va tenir que lluitar contra els bàrbars de la frontera nord i contra els Perses dels quals va caure presoner en l'any 260 d.C., mentre poc abans Pòstum i Victorino amb els dos Tètrics se sublevaven a la Gàl·lia tenint davant a Lelià i Mari i encunyant grans quantitats d'or, antoninians i bastants bronzes, sobretot sestercis en Colònia, Trèveris, Lió i Milà. Els bronzes, sense la marca "S.C." de la seca de Roma.

Valerià va produir l'emissió dels auris, antoninians i bronzes amb les sigles "S.C." pròpies de la seca de Roma, amb l'art molt descuidat. La descentralització ja evident amb Gordià III s'àmplia amb Valerià i Gal·liè que en el referent a l'emissió d'auris i denaris té una finalitat militar, existint tallers emissors en Lugdunum, Siscia i segurament en Viminacium, amb la qual cosa a més de a Roma hauria seques a la Gàl·lia, en Panonia i en Moesia.

Els successos de finals del regnat acumulen desgràcies sobre l'Imperi; en l'any 258 Gal·liè ha d'abandonar la Gàl·lia davant la revolta d'Ingenu en Panonia i, encara que va triomfar, va propiciar el que Pòstum es declarés independent a la Gàl·lia, Britania i Hispània, restants així les coses fins a l'abdicació de Tètric en l'any 273.

Les monedes de Valerià es van encunyar també a nom de la seva dona Mariniana, del seu fill Publi Licini Egnati Gal·liè i de la dona d'aquest Salonina, debatent-se l'època de les peces dels fills de Gal·liè, Valerià II i Saloní. Els bustos masculins apareixen amb corona radiada o amb láurea i amb mantell o cuirassa i l 'emperadriu porta diadema. Els tipus són els habituals de l'època.

 

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

CONCORDIA AVGVSTORVM
PIETAS AVGVSTORVM
FELICIBVS AVGG
IMP CAES P LIC VALERIANVS AVG 
IMP C P LIC Valerià AVG
IMP C P LIC VALERIANVS AVG
IMP C P LIC VALERIANVS P AVG
IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG
IMP C VALERIANVS P F AVG
IMP P LIC Valerià AVG
IMP VALERIANVS AVG
IMP VALERIANVS P AVG
IMP VALERIANVS P F AVG
IMP VALERIANVS PIVS AVG
IMP VALERIANVS PIVS FEL AVG
VALERIANVS P F AVG