RIC 0167
RIC 0056

 

 
grs
CLICK
seca....REPRO. denari de Tarraco (Tarragona, Catalunya, Espanya)

VITELIO.1 > A.I. 84 >12e< RIC 2 / BMC 1

REPRODUCCIÓ D'UN DENARI DE VITEL·LI

Anv. Aulus VITELLIVS GERMANICVS IMPerator bust de Vitel·li a dreta.

Rev. CONCORDIA P. R. Representació de la Concordia  aseguda a esq. amb patera i cornucopia.

 

 


 

CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS DE VITEL·LI

 

Othon va ser derrotat l'abril de l'any 69 per les tropes de Vitel·li, al nord d'Itàlia i va regnar nou mesos; abans els soldats del Rin que conspiraven amb la guàrdia pretoriana de Roma potser van ser convençuts amb denaris anònims que tenien mans apalmadas com tipus i les llegendes “Fides Exercitum” o “Fides praetorianorum”. Entre gener i el 10 d'abril del 69 Lugdunum i Tarraco van encunyar or i plata i la segona seca citada alguns asos amb les mateixes idees que havien utilitzat en les monedes de Galba i de Vindex; des de la data citada fins a juliol, quan l'emperador va entrar a Roma van seguir emetent les citades seques, i fins a desembre va encunyar en els tres metalls a la capital disminuint i gairebé desapareixent les sèries d'Hispània i les Galias. L'estil de les monedes és pitjor, encara que els retrats segueixen sent bons, sobre tot el bronze.


El nom usual és “
A. Vitellius Germ. (o Germanicus) Imp” (afegint Tr.P. i Aug en ocasions) i els tipus i inscripcions al·ludeixen als propòsits de la seva política. Així els àulics amb la inscripció del seu pare L. Vitellio, censor amb Claudio o dels seus dos fills (Liberi Imp. Germanici), les idees de Concordia P(opuli) R(omani) o Fides Exercitum, l'accés a càrrecs com Pont. Maxim. O XV vir Sacr. Fac., velles mencions com Annona Aug. Honos et Virtus, Aequitas, Ceres, Mart; Victòria, Vesta, Llibertat Pau, Providència i Roma. En Tarraco van figurar a banda dels tipus i inscripcions citats, la representació de la província amb “Consensus Hispaniarum S.C.” .

LLEGENDES DE L'ANVERS

 

AUREO RIC 0094

 

A VITELLIVS GERMA IMP AVG P M TR P
A VITELLIVS GERMANICVS IMP
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG P M TR P
A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P
A VITELLIVS GER IMP AVG P MAX TR P
A VITELLIVS IMP GERMAN
A VITELLIVS IMP GERMANICVS